دانلود کتاب Inspired: How To Create Products Customers Love (pdf)
دانلود کتاب مدیر محصول | دانلود کتاب Inspired: How To Create Products Customers Love (pdf)

الهام، ابزار و تکنیک و کمک عملی

مارتی کیگان گروه محصول سیلیکون ولی (Silicon Valley) را برای کمک و الهام بخشیدن به سایر مدیران محصول تأسیس و سال‌ها تجربه را در این کتاب جمع‌آوری نمود. در کتاب Inspired: How To Create Products Customers Love، که نسخه دوم این کتاب و با الهام از تجربیات چندین شرکت فناور بزرگ Silicon Valley مانند Amazon, Google, Facebook, Netflix, Tesla نوشته شده، او شما را با برخی از ارزشمندترین درس‌هایی که در زمان کار با برخی از این شرکت‌ها آموخته است، آشنا می‌کند. اگر به دنبال یک منبع معتبر در مدیریت محصول هستید، این یک کتاب بسیار عالی است!
برای مطالعه خلاصه از نسخه اول این کتاب می‌توانید به سایت آمازون مراجعه کنید.